Gotye - Somebody That I Used To

 
 

Gotye - Somebody That I Used To Know

Dm

C

Bb